Tojiro Sha Ra Ku Mono Small Nakiri

Tojiro Sha Ra Ku Mono Small Nakiri

$129.00Price

MSRP:  $200.00

 

Blade Length: 160mm