Tojiro Sha Ra Ku Mono Santoku Kitchen Knife

Tojiro Sha Ra Ku Mono Santoku Kitchen Knife

$139.00Price

MSRP:  $200.00

 

Blade Length: 175mm