Tojiro Sha Ra Ku Mono Nakiri

Tojiro Sha Ra Ku Mono Nakiri

$149.00Price

MSRP:  $210.00

 

Blade Length: 180mm