Tojiro Sha Ra Ku Mono Cheese Knife

Tojiro Sha Ra Ku Mono Cheese Knife

$89.00Price

MSRP:  $150.00

 

Blade Length: 150mm