Tojiro Sha Ra Ku Mono 8" Chef Knife

Tojiro Sha Ra Ku Mono 8" Chef Knife

$139.00Price

MSRP:  $200.00

 

Blade Length: 195mm